η γεωλογία είναι τέτοια που επιτρέπει τις αιωρήσεις

by csyllas

 

Image